Från förebild till varnande exempel

USA och frihandelsmotståndet

 

Inför det amerikanska presidentvalet har frihandel seglat upp som en av de mest brännande politiska frågorna. Genom kraftfull mobilisering försöker olika intressen att underblåsa den tilltagande skepsisen mot frihandel i allmänhet och frihandelsavtal i synnerhet.

I rapporten ”Från förebild till varnande exempel – USA och frihandelsmotståndet” diskuterar Sara Norrevik det växande frihandelsmotståndet med utgångspunkt i den amerikanska valrörelsen. Hur kommer det sig att handelsprotektionismen växer sig stark just nu? Har misstag begåtts vilka i kommunikationen kring frihandelns positiva effekter, och i så fall vilka? Hur kan den våg av frihandelsmotstånd som sköljer över Europa och USA vändas?

Rapporten presenterades under ett seminarium hos Frivärld den 5 oktober. Utöver rapportförfattaren deltog  Janerik Larsson, journalist och konsult med särskild kännedom om USA, och Niklas Bergström, chef för internationell samordning vid Svenskt Näringsliv.  Samtalet leddes av Katarina Tracz, chef för tankesmedjan Frivärld.

Se videoinspelningen från seminariet här.

Sara Norrevik är doktorand i statsvetenskap vid University at Buffalo, SUNY, Fulbrightstipendiat och fellow vid Frivärld. Tidigare har Sara varit politiskt sakkunnig i regeringskansliet. Sedan två år bor hon i Buffalo, NY, som ingår i den industritunga region i norra USA som blivit centrum för frihandelsmotståndet i USA.

 

Datum och tid:
Den 5 oktober 2016 12.00 – 13.00
Plats:
Lättare lunch serveras från 11.30.
Evenemanget har redan ägt rum