Från förebild till varnande exempel

Publicerad 5 oktober, 2016
ISBN: 978-91-7703-041-6
22 sidor

Inför det amerikanska presidentvalet har frihandel seglat upp som en av de mest brännande politiska frågorna. Genom kraftfull mobilisering försöker olika intressen att underblåsa den tilltagande skepsisen mot frihandel i allmänhet och frihandelsavtal i synnerhet.

I rapporten ”Från förebild till varnande exempel – USA och frihandelsmotståndet” diskuterar Sara Norrevik det växande frihandelsmotståndet med utgångspunkt i den amerikanska valrörelsen. Hur kommer det sig att handelsprotektionismen växer sig stark just nu? Har misstag begåtts vilka i kommunikationen kring frihandelns positiva effekter, och i så fall vilka? Hur kan den våg av frihandelsmotstånd som sköljer över Europa och USA vändas?

Sara Norrevik är doktorand i statsvetenskap vid University at Buffalo, SUNY, Fulbrightstipendiat och fellow vid Frivärld. Tidigare har Sara varit politiskt sakkunnig i regeringskansliet. Sedan två år bor hon i Buffalo, NY, som ingår i den industritunga region i norra USA som blivit centrum för frihandelsmotståndet i USA.