Frukostsamtal: Valfrihet och skolgång i utvecklingsländer

I Lahore, Pakistan, köper hälften av familjerna i extrem fattigdom skolgång från privata aktörer, trots att de har tillgång till offentliga skolor som är gratis. I Indien ser det likadant ut, och i stora delar av Afrika pågår en boom inom den privata utbildningssektorn. Den främsta anledningen till att fattiga familjer aktivt engagerar sig i sina barns skolgång uppges vara låg kvalitet i de statliga skolorna.

Vad kan vi i Sverige dra för lärdomar av de privata aktörernas roll i utvecklings- och tillväxtländer, och vad säger de fattigastes vilja att välja skola åt sina barn om den svenska valfrihetsdebatten?

Tankesmedjan Frivärld och Kunskapsskolan Education bjuder in till ett frukostsamtal om hur entreprenörer axlar ansvaret för de fattigas skolgång när offentliga satsningar inte räcker till.

Pauline Dixon, en av världens ledande forskare om slumskolor, möter Fredrik Lindgren, VD för Kunskapsskolan Sverige, i ett samtal om valfrihet och skolgång för samhällets minst priviligierade skikt.

Samtalet hålls på engelska.

Pauline Dixon är verksam vid EG West Centre vid universitet i Newcastle och betraktas tillsammans med sin forskarkollega James Tooley som världsledande inom området privata lågkostnadsskolors roll i utvecklingsländer. Hon har i över tio års tid forskat om detta ämne i framför allt Indien och i flera afrikanska länder, och har bland annat publicerat boken International Aid And Private Schools For The Poor – Smiles, Miracles and Markets (2013).

Fredrik Lindgren är VD för Kunskapsskolan Sverige, och har tidigare arbetat med internationaliseringen av Kunskapsskolan som har verksamhet i Indien, USA och Storbritannien.

Datum och tid:
Den 21 november 2013 08.30 – 09.30
Plats:
Anmälan: Via formuläret nedan, senast 19 november
Kontakt: Frågor besvaras av Henrik Sundbom, projektledare på Frivärld: henrik@frivarld.se 070 330 32 15.
Evenemanget har redan ägt rum