Frukostsamtal om nordiskt-baltiskt säkerhetssamarbete

Frivärld arrangerar ett frukostsamtal om nordiskt-baltiskt säkerhetssamarbete.

Den nordisk-baltiska relationen är av stor vikt idag, särskilt med tanke på Sveriges förväntade NATO-medlemskap. Det är avgörande för Sverige att öka sitt fokus på att stärka försvars- och säkerhetssamarbetet med allierade, både inom och oberoende av NATO-strukturen.

De demokratiska länderna i norra Europa utgör en stark allians med gemensamma värderingar, främst frihet, vilket har varit viktigt i stödet till Ukraina.

Hur långt har vårt informationsutbyte kommit och vad kan vi göra för att fördjupa samarbetet ytterligare i den nordisk-baltiska regionen?

Samtalet inleds med en introduktion av Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, följt av kommentarer av Mr. Linas Linkevicius, Ambassador-at-Large Litauen, deltagare i tidigare rundabordsseminarium om NB8. Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, presenterar och ger sedan en översikt till rapporten United We Stand, författad av Patrik Oksanen samt Gunnar Hökmark.

Medverkar gör också Janne Jokinen, stf. beskickningschef Finlands ambassad i Sverige samt Gabriele Bauman, chef KAS Nordics.

Samtalet modereras av Anna Rennéus Guthrie, chef Frivärld, och hålls på engelska.

Varmt välkommen!

Obs. Begränsat antal platser. Intresseanmälan görs senast 29/1 till info@frivarld.se.

Datum och tid: 31/1 kl. 9:00-10:00 (frukost serveras från 8:30).
Plats: Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm

Datum och tid:
Den 31 januari 2024 09.00 – 10.00
Plats:
Evenemanget har redan ägt rum