FULLSATT: Tjugo år efter Clash of Civilizations – upplever vi en civilisationernas kamp?

For English, click here.

Sommaren 1993 publicerade tidskriften Foreign Affairs essän ”Clash of Civilizations?” av Harvardprofessorn Samuel P. Huntington. Få tänkare har skapat en sådan kritikerstorm som den Huntington rörde upp för tjugo år sedan. Samtidigt lyckades inte hans kritiker att avfärda honom som irrelevant. I en värld efter den elfte september 2001, där konflikter präglas av motsättningar mellan etniska och kulturella grupper, är det svårt att inte medge att Huntington hade poänger.

”Clash of Civilizations?” lanserade teorin om en ny världsordning efter Kalla kriget där religiösa och kulturella identiteter skulle bli den främsta källan till konflikt. Framtidens krig, menade Huntington, skulle utspelas mellan framför allt den västerländska, den islamska och den konfucianska kultursfären.

Med anledning av detta höll Frivärld den 12 november halvdagskonferensen ”Tjugo år efter Clash of Civilizations: Upplever vi en civilisationernas kamp?”.

Under konferensen diskuterade ledande experter från Sverige och USA huruvida det, två decennier efter publiceringen av Huntingtons kontroversiella essä, är möjligt att tala om konflikt mellan olika kultursfärer.

Huvudtalare under konferensen var Jamie Kirchick. Övriga talare var Oda Fiskum, Magnus Norell och Eli Göndör. Konferensen leddes av Thomas Gür.

Exempel på frågeställningar som togs upp: Motsättningarna mellan Väst och den muslimska världen – upplever vi en krock mellan olika kultursfärer? Mer än två decennier efter Kalla kriget – vart är det alltmer auktoritära Ryssland på väg? Soft power– så utmanar Kina resten av världen med sin kulturella makt.

I samband med konferensen publicerade Frivärld en nyutgåva av Huntingtons skrift ”Civilisationernas kamp?” från 1993. Läs mer om och beställ skriften här.

Konferensen hölls på engelska. Se videoinspelning från konferensen nedan.

Del I

Del II


Kirchick2Jamie Kirchick
är frilansjournalist och utrikeskorrespondent. Han har skrivit för bl.a. The New York Times, The Weekly Standard, The Washington Post, The Wall Street Journal, Prospect och The Spectator. Kirchick är fellow vid Foreign Policy Initiative i Washington DC. Han är en ledande röst för homosexuellas rättigheter, såväl i USA som internationellt.

 

 

OdaFiskum2

Oda Fiskum är sinolog och dramatiker från London School of Oriental and African Studies och Central Academy of Drama (Beijing). Hon har i flera år arbetat med kulturfrågor i Kina, som pjäsförfattare, producent, fristående konsult och public diplomacy-ansvarig vid norska ambassaden. Fiskum har även arbetat med teateruppsättningar och festivaler i Kina och Europa.

 

 

Magnus Norell

Magnus Norell är forskare och analytiker med inriktning på terrorism, demokratifrågor samt försvars- och säkerhetspolitik i Mellanöstern, Nordafrika och Centralasien. Norell är även Adjunct Scholar vid The Washington Instituite for Near East Policy i Washington DC samt Senior Policy Advisor vid The European Fundation for Democracy i Bryssel.

 

 

Eli_GöndörEli Göndör är fil.dr. i religionshistoria inriktad på islam och Mellanöstern.
Han är aktuell med publikationerna Jag har mina känslor och mitt förstånd – Muslimska kvinnor i Israel (Atlantis 2012), Religionen i Demokratin – ett politiskt dilemmas återkomst (red., Timbro 2013) och Islam- Ett hinder för frihet i Guds namn?(Frivärld 2013).

 

 

Photo: Ake Gunnarsson /VUE ABThomas Gür är författare samt rådgivare i Public Affairs och Investor Relations. Han är också VD för det noterade medicinsk-tekniska bolaget Accelerator Nordic AB. Hans senaste bok (tillsammans med Patrik Engellau) är Den övermodiga beskyddaren – hur välfärdsstaten underminerar det civila samhället och urholkar dygderna (2012).

 

 

 

 

Datum och tid:
Den 12 november 2013 12.30 – 17.00
Plats:
Sista anmälningsdag 7 november.
Evenemanget har redan ägt rum