Kina som stormakt – utrikespolitik, strategier och paradoxer

12 juni 2012 lanserades antologin Kina som stormakt – utrikespolitik, strategier och paradoxer på ett lunchseminarium. Bokens redaktör, Nils Hedberg Grimlund, presenterade bokens huvudspår, som sedan kommenterades av Börje Ljunggren, tidigare ambassadör i Peking; Jerker Hellström, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI med Kina som fokusområde och Maria Leissner, tillträdande generalsekreterare för Community of Democracies. Samtalet leddes av Willy Silberstein.

Paneldeltagarna var eniga om att det behövs en bättre diskussion om Kinas roll i världen, och menade att den nya boken är viktig i det avseendet.

Läs mer om boken här

Datum och tid:
Den 12 juni 2012 12.00 – 13.00
Plats:
Evenemanget har redan ägt rum