FULLSATT: Säkerhetspolitik för en ny regering

Obs. Lanserigen hålls den 9 januari kl 12:00 – 13:00.

I Sverige har hösten kännetecknats av inrikespolitisk turbulens. Medan den dagspolitiska agendan dominerats av regeringsbildningen har andra angelägna frågor hamnat i skymundan. Omvärldsutvecklingen har emellertid inte tagit hänsyn till Sveriges interna problem: Den säkerhetspolitiska situationen i Östersjöområdet är fortsatt allvarlig, vilket kräver agerande från politiskt håll.

Välkommen till lanseringen av antologin ”Säkerhetspolitik för en ny regering” den 9 januari kl 12 – 13. I antologin behandlar ett antal ledande experter från Sverige och Finland avgörande säkerhetspolitiska frågeställningar, samt hur politiska beslut – eller avsaknaden av dem – påverkar utvecklingen i Sveriges närområde.

TID: Den 9 januari kl.12.00 – 13.00, Lunch serveras från 11.30.
PLATS: Kungsgatan 60, Stockholm.
ANMÄLAN: I formuläret nedan. Föranmälan är obligatorisk.

I antologin medverkar:

Annika Nordgren Christensen har en bakgrund i svensk försvarspolitik som ledamot i riksdagens försvarsutskott (1994-98) och Försvarsberedningen (1995-2009). De senaste tio åren har hon varit verksam som fristående försvarspolitisk expert. Nordgren Christensen är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och har varit regeringens särskilda utredare för personalförsörjningen av det militära försvaret.

 

Oscar Jonsson är vikarierande chef för Frivärld under 2019. Han har nyligen skickat in sin avhandling om den ryska förståelsen för modern krigföring vid Department of War Studies,King’s College London. Oscar har tidigare arbetat i bland annat Försvarsmaktens Högkvarter med hybridkrigföring och rysk strategi.

 

Karlis Neretnieks är tidigare rektor vid Försvarshögskolan och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Han har varit totalförsvarsrådgivare vid Försvarsdepartementet och tjänstgjorde i Försvarsmakten mellan 1971 – 2004, där han bland annat var brigadchef på Gotland, operationsledare MiloMitt och sedermera befordrades till Generalmajor.

 

Charly Salonius-Pasternak är Senior Research Fellow vid Utrikespolitiska institutet i Finland (FIIA). Hans forskning fokuserar främst på internationella säkerhetspolitiska utmaningar, specifikt inom Norden, samt på transatlantisk säkerhet och amerikansk utrikes- och försvarspolitik.

 

 

Katarina Tracz (red.) är chef för Frivärld. Hon har bred erfarenhet av utrikespolitisk analys och opinionsbildning med särskilt fokus på säkerhetsfrågor. Hon har publicerats och citerats i ledande svenska och internationella tidskrifter, samt är författare till boken Fredens hav? Ökade spänningar kring Östersjön (2015).

Datum och tid:
Den 9 januari 2019 12.00 – 13.00
Plats:
Evenemanget är fullsatt. För väntelista, maila johannes@frivarld.se
Evenemanget har redan ägt rum