Lansering: Måndagar för frihet

Måndagsrörelsen blev en nationell rörelse till stöd för Estlands, Lettlands och Litauens frihet som kom att förändra svensk utrikespolitik. Norrmalmstorg i Stockholm blev en mötesplats inte bara för att manifestera stöd till och synliggöra dem som kämpade för frihet, utan också en plattform för de baltiska självständighetsrörelsernas budskap till världen.

Gunnar Hökmark var en av dem som tog initiativ till måndagsmötena. I den nya skriften ”Måndagar för frihet” beskriver han historien bakom Måndagsrörelsens utveckling och vad den tidens kamp ger oss för lärdomar i dag när det gäller att hävda frihetens värden.

DATUM OCH TID: Onsdagen den 15 september kl. 17.30-18.30. Dörrarna öppnas kl. 17.

PLATS: Frivärlds lokaler på Kungsgatan 60 i Stockholm.

ANMÄLAN: Obligatorisk föranmälan via formulär på Frivärlds hemsida.

I panelen:

Gunnar Hökmarkordförande för Frivärld, och tidigare riksdagsledamot och Europaparlamentariker.

Sirle Sööt, ordförande för Sverigeesternas Riksförbund.

På grund av smittorisken är antalet platser begränsat till 50. Vi följer smittspridningsläget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att undvika trängsel uppmanar vi också er att komma i god tid, och vid minsta symtom att stanna hemma.

Boken kan förbeställas här.

Datum och tid:
Den 15 september 2021 17.30 – 18.30
Plats:
Evenemanget är kostnadsfritt, men föranmälan är obligatorisk.
Evenemanget har redan ägt rum