Lansering: Sverige, omvärlden, säkerheten

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland ett fullskaligt invasionskrig mot Ukraina. Det tvingade hela västvärlden att ompröva sina teser och utvärdera sina säkerhetspolitiska avvägningar. I skrivande stund befinner vi oss mitt i den processen.

I tre unika samtal med Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl har Veronika Bard, Tomas Bertelman och Krister Bringéus delat med sig av sina kunskaper, insikter, erfarenheter och åsikter om Ryssland, dess historia och kultur, den europeiska säkerhetsordningen och Sveriges vägval framåt. Dessa intervjuer samlas nu i en skrift som ges ut av tankesmedjan Frivärld.

Veronika Bard var Sveriges ambassadör i Moskva under åren 2012–2015. Hon efterträdde Tomas Bertelman, som tjänstgjorde som ambassadör under åren 2008–2012. Krister Bringéus har tjänstgjort på Moskvaambassaden i två omgångar och var under åren 2015–2016 särskild utredare av Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Medverkar i lanseringssamtalet gör även Tove Lifvendahl och Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark.

 

Tid: Fredag den 6 maj kl. 12-13
Plats: Frivärld, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm

Datum och tid:
Den 6 maj 2022 12.00 – 13.00
Plats:
Vänligen meddela oss ev. allergier eller kostpreferenser i anmälan.
Evenemanget har redan ägt rum