Seminarium: Den ryska militära förmågeuppbyggnaden i Arktis – Hur bör väst agera?

Arktis har länge ansetts varit en relativt oberörd region, delvist isolerad från stormakternas maktspel. Dock, med de smältande istäckena, och det mer spända geopolitiska läget har den arktiska regionen blivit allt mer politiserad.

När isen drar sig tillbaka ökar tillgängligheten till nordhavet, något som har uppfattas som ett potentiellt hot från den ryska staten. I ett försök att hantera det nya gränskontrollsproblemet har Ryssland utökat deras militära närvaro i området, stärkt nordflottans teknologiska kapacitet, samt förbättras deras förmåga att verka i den arktiska miljön.

Hur ska västerländska militärer och beslutfattare hantera den ryska militära uppbyggnaden i den arktiska regionen och vad ska deras långsiktiga strategi vara?

Dessa var några av de frågor som diskuterades under ett lunchseminarium arrangerad av Frivärld fredagen den 20 september. Deltog gjorde Mathieu Boulègue, forskardocent på Ryssland och Eurasien programmet hos Chatham House och Niklas Granholm, forskningsledare vid FOI och verksam vid enheten för säkerhetspolitik. Seminariet modererades av Oscar Jonsson, chef för Frivärld.

Läs Mathieus Boulègue rapport om ‘Russia’s Military Posture in the Arctic

Hör Mathieu Boulègue om den ryska expansionen runt Arktis här.

Hör Niklas Granholm kommentarer här

Hör slutdiskussionen här

 

Mathieu Boulègue, är forskardocent på Ryssland och Eurasien programmet hos Chatham House – kungliga institutet för internationella frågor. Innan Mathieu anslöt sig till Chatam house var han delägare på riskhanterings och konsultföretaget AESAM, där han arbetade som chef för Eurasiska frågor. I hans forskning har Mathieu fokuserat på frågor berörande Eurasiska säkerhetsfrågor samt ryska och utrikes och inrikes frågor, framförallt dem berörande Arktisk

                          

Niklas Granholm är forskningsledare vid FOI och verksam vid enheten för säkerhetspolitik. Han har tjänstgjort vid Utrikes- och försvarsdepartementen, där han arbetat med olika aspekter av europeiska säkerhetsfrågor. Analys- och studieområden rör geostrategisk utveckling i Arktis, nordiska, trans-atlantiska och europeiska säkerhets- och försvarspolitiska frågor, kärnvapenstrategiska frågor, konventionell rustningskontroll, freds-främjande operationer samt marinstrategisk utveckling. Han är ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. krigsvetenskapsakademien samt associerad medlem av Royal United Services Institute (RUSI) i London.

Datum och tid:
Den 20 september 2019 12.00 – 13.00
Plats:
Evenemanget har redan ägt rum