Mental överrumpling

Krig är viljornas kamp och den första försvarslinjen är mental. Om vi inte har beslutsamheten och försvarsviljan att främja vårt politiska oberoende och territoriella integritet spelar det mindre roll vad för förmågor som vi har. Hur väl är vi då rustade mentalt för tider av krig och kris? Detta undersöks i antologin Mental Överrumpling – Tankar om aningslöshet inför hot mot nationell säkerhet där bland annat nuvarande försvarsminister Peter Hultqvist och tidigare försvarsminister Mikael Odenberg medverkar.

Antologin kommer att lanseras på ett seminarium hos Frivärld fredagen den 12 april. Medverkar vid lanseringen gör Claes Tornberg, Björn Körlof, Annika Nordgren Christensen och Patrik Oksanen. Samtalet kommer att modereras av Dr. Oscar Jonsson, tf. chef för Frivärld.

Tid: Fredagen den 12 april, 12.00 – 13.15. Lättare lunch serveras från 11.30.
Plats: Frivärld, Kungsgatan 60, Stockholm.
Anmälan: Längt ner på denna sida.
Vänligen notera att detta är en personlig inbjudan, och att föranmälan är obligatorisk.

Deltagare:

Konteramiral Claes Tornberg är fd chef för Kustflottan och fd rektor på Militärhögskolan/Försvarshögskolan drivande 90-talets process mot en akademisk profil. Senare ordförande Kockums AB och Kristinebergs marina forskningsstation. Han är nu arbetande styrelseordförande i stiftelsen MHS Bostäder. Tornberg är ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademien och hedersledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Björn Körlof är tidigare generaldirektör för Fortifikationsverket 1989-1994, Styrelsen för Psykologiskt Försvar 1994-2001 och Pliktverket 2001-2009. Björn har tjänstgjort som riksdagsledamot (M) 1976-1989 och jobbat på Försvarsdepartementet. Han är ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademin och har varit major i reserven.

Annika Nordgren Christensen har en bakgrund i svensk försvarspolitik som ledamot i riksdagens försvarsutskott (1994-98) och Försvarsberedningen (1995-2009). De senaste tio åren har hon varit verksam som fristående försvarspolitisk expert. Nordgren Christensen är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och har varit regeringens särskilda utredare för personalförsörjningen av det militära försvaret.

Patrik Oksanen är ledarskribent i MittMedia med inriktning på Säkerhetspolitik och försvar, och till vardags politisk redaktör Hudiksvalls Tidning/ HelaHälsingland, och har tidigare bl a jobbat som Nyhetschef TV4Nyheterna Uppsala och EU-korrespondent SVT. Utsedd till Årets ledarskribent 2017 av Dagens Opinion och årets journalist 2018 av Dagens Media. 2018 släppte han boken Skarpa skärvor – om hur informationskrig hotar att slå sönder det öppna samhället.

Dr. Oscar Jonsson är tf. chef för Frivärld under 2019. Oscar disputerade i krigsvetenskap vid King’s Colelge London med en avhandling om den ryska förståelse för modern krigföring. Oscar är associerad forskare vid Försvarshögskolan, har varit gästforskare vid UC Berkeley och har arbetet i Försvarsmaktens högkvarter med hybridkrigföring och rysk strategi.

Datum och tid:
Den 12 april 2019 12.00 – 13.15
Plats:
Anmälan är bindande.
Vid frånvaro och utebliven avanmälan debiteras 100 SEK.
Evenemanget har redan ägt rum