Paneldiskussion: Hur mår Försvarspolitiken?

Försvarsberedningen går in mot slutfasen av sin rapport om det militära försvaret, vilken ska lämnas in tidigt i maj. I skrivande stund sitter de politiska partierna i slutförhandlingar av rapporten inför försvarsbeslutet som kommer styra hur Sveriges försvar ska se ut de kommande fem åren. Samtidigt pågår en intensiv debatt om finansieringen av både det civila och militära försvaret. Nästa försvarsbeslut kommer att bli ett vägval om Sverige ska åtgärda sina totalförsvarsbrister och höja försvarsanslagen i linje med vad våra närmaste partners gör, eller om vi kommer att fortsätta att skjuta på frågan i en allt osäkrare omvärld.

För att reda i dessa frågor bjuder Frivärld in till ett seminarium med några av Sveriges främsta försvarspolitiska experter. Carl Bergqvist är överstelöjtnant och skapare av bloggen Wiseman’s Wisdoms. Annika Nordgren Christensen är fristående försvarspolitisk expert och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Patrik Oksanen är politisk redaktör inom MittMedia-koncernen. Seminariet kommer modereras av Dr. Oscar Jonsson, tf. chef för Frivärld.

Tid: Fredagen den 5 april, 12.00 – 13.15. Lättare lunch kommer att serveras från 11.30.
Plats: Frivärld, Kungsgatan 60, Stockholm.
Anmälan: Via formulär nedan. Vänligen notera att detta är en personlig inbjudan, och att föranmälan är obligatorisk.

Datum och tid:
Den 5 april 2019 12.00 – 13.15
Plats:
Anmälan är bindande. Vid utebliven avanmälan debiteras 100 SEK.
Evenemanget har redan ägt rum