Rapportlansering: EU och det nya Turkiet

Den 16 april 2017 kommer att gå till historien som ett symboliskt datum för Turkiet och dess relation till Europa: med ja-sidans seger i folkomröstningen stod det klart att landet fortsätter resan mot ett auktoritärt enmansstyre. Trots den växande klyftan mellan EU och Turkiet så har relationen mellan dem emellan fortfarande avgörande betydelse i frågor rörande migration, ekonomi och säkerhetspolitik. Hur ska Europa i framtiden förhålla sig till en de facto auktoritär men likväl viktig aktör som Turkiet?

Det är temat för Frivärlds frukostseminarium där Svante Cornell kommer att presentera sin nya rapport ”EU och det nya Turkiet”.  Rapporten kommenteras av Johan Wiktorin, säkerhetspolitisk analytiker och vd för företaget Brqthrough. Moderator för seminariet är Frivärlds chef Katarina Tracz.

 

Svante Cornell är medgrundare  av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP) och leder institutets program för sidenvägsstudier. Han är även Senior Fellow vid ISDP:s amerikanska samarbetspartner, the American Foreign Policy Council. Cornell är Fil Doktor i freds- och konfliktkunskap och docent i statsvetenskap vid Uppsala Universitet, och har sin kandidatexamen från Middle East Technical University i Ankara, Turkiet. Han är ansvarig utgivare för The Turkey Analystsom har publicerat analyser av turkisk politik och utrikespolitik sedan 2007, samt huvudförfattare till skrifterna The Roots of Turkish Conduct: Understanding the Evolution of Turkish Policy in the Middle East samt Turkey Transformed: The Origins and Evolutions of Authoritarianism and Islamization under the AKP, publicerade av Bipartisan Policy Center 2013 respektive 2015.

Datum och tid:
Den 14 juni 2017 08.30 – 09.30
Plats:
Anmälan via formuläret nedan.
Avanmälan till info@frivarld.se. Vid utebliven avanmälan debiterars 100 kr.
Evenemanget har redan ägt rum