Rapportlansering – Hur demokratier bör hantera icke-demokratier

Åren efter Berlinmurens fall präglades av optimism och en ny världsordning baserad på fred, globalisering och demokrati skulle byggas. Idag ser demokratiseringsprocessen ut att ha kommit  av sig och att historien tog en annan vändning. Sedan ett decennium tillbaka är demokratin på global reträtt och auktoritära idéer har fått ökat fäste och spridning världen över, såväl innanför som utanför Europas gränser. Att hantera icke-demokratiska stater är återigen ett huvudproblem för svensk utrikespolitik, vare sig det är Ryssland, Kina eller andra stater.

I Frivärlds rapport Hur demokratier bör hantera icke-demokratier introducerar Svante Cornell ett ramverk för hur vi kan klassificera och sedermera hantera olika typer av icke-demokratiska länder. Cornell argumenterar för att demokratiska staters utrikespolitik bör ta tre huvudsakliga faktorer i beaktande i sin politik mot auktoritära stater: nivån av repression i en stat; dess världsbild och ideologi; samt, statens roll inom det internationella samfundet.

För att diskutera demokratiers förhållningssätt gentemot auktoritära stater välkomnar Frivärld till rapportlansering vid ett lunchseminarium onsdagen den 5 juni där Svante Cornell kommer att presentera sin rapport. Detta följs av ett kommentarer från och diskussion med Lars Fredén. Samtalet modereras av Frivärlds tf. chef Dr. Oscar Jonsson.

TID: 12.00-13.00 den 5 juni. Lunch serveras från 11.30.
PLATS: Frivärld. Kungsgatan 60, Stockholm
ANMÄLAN: Via formuläret nedan.
ÖVRIGT: Vänligen notera att föranmälan är obligatorisk, och att inbjudan är personlig och ej får spridas vidare.

Svante Cornell är medgrundare av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP) och leder institutets program för sidenvägsstudier. Han är även Senior Fellow vid ISDP:s amerikanska samarbetspartner, the American Foreign Policy Council. Han är ansvarig utgivare för The Turkey Analyst, som har publicerat analyser av turkisk politik och utrikespolitik sedan 2007.

 


Lars Fredén
driver idag konsultföretaget Lars Fredén AB med inriktning på Kina och var ambassadör i Peking mellan 2010 och 2016. Han har tidigare bland annat varit chef för den internationella avdelningen vid ESA i Paris 2003 – 2006, andreman på den svenska ambassaden i Moskva 1995 – 1998 och Baltikumrådgivare åt Carl Bildt 1992 – 1994. Lars har också skrivit böckerna Återkomster och Förvandlingar om Baltikum efter Sovjetunionen.

 

Datum och tid:
Den 5 juni 2019 12.00 – 13.00
Plats:
Anmälan är bindande. Vid frånvaro och utebliven avanmälan debiteras 100 SEK.
Evenemanget har redan ägt rum