Rapportlansering: Inre marknad, yttre styrka

I rapporten Inre marknad, yttre styrka visar Håkan Jonsson, partner vid Hallvarsson & Halvarsson, hur den inre marknaden, vars främsta syfte var att främja välstånd inom Europa, har stärkt EU:s inflytande globalt. Både Europas värderingar och näringsliv har fått en starkare ställning internationellt som ett resultat av att EU:s medlemsländer integrerat sina marknader och blivit en ”regulatorisk världsmakt”.

För att diskutera dessa utmaningar välkomnar Frivärld på lunchseminarium och briefinglansering måndagen den 13 maj. Tillsammans med Håkan Jonsson deltar även Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark, reforminstitutets chef Dr. Stefan Fölster och Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige i ett samtal om den inre marknadens funktion och framtid. Fler paneldeltagare kan tillkomma. Samtalet modereras av Frivärlds tf. chef Dr. Oscar Jonsson.

Plats: Obs! Seminariet hålls hos Hallvarsson & Halvarsson, Sveavägen 20, Stockholm.
Tid: 12.00-13.00 den 13 maj. Lunch serveras från 11.30.
Anmälan: Via formulär nedan.
Övrigt: Vänligen notera att föranmälan är obligatorisk, och att inbjudan är personlig och ej får spridas vidare.

Håkan Jonsson är partner på kommunikationsfirman Hallvarsson & Halvarsson. Han har tidigare varit biträdande generaldirektör för Kommerskollegium och statssekreterare i Statsrådsberedningen under EU-minister Cecilia Malmström.

 

 

Gunnar Hökmark är Frivärlds ordförande. Han är ledamot av Europaparlamentet sedan 2004 och tidigare vice ordförande för EPP-gruppen (2007 – 2014), och har tidigare bland annat varit ledamot av Sveriges riksdag och partisekreterare för Moderaterna.

 

 

Dr. Stefan Fölster är nationalekonom och vd för tankesmedjan Reforminstitutet. Han disputerade vid Oxford och är sedan 2007 adjungerad professor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Fölster har tidigare varit verksam som chefsekonom på Svenskt Näringsliv och vd för Handelns utredningsinstitut.

 

Katarina Areskoug Mascarenhas är chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige. Hon har tidigare tjänstgjort på Utrikesdepartementet, Statsrådsberedningen och vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel.

Datum och tid:
Den 13 maj 2019 12.00 – 13.00
Plats:
Anmälan är bindande. Vid frånvaro och utebliven avanmälan debiteras 100 SEK.
Vänligen ange eventuell specialkost/allergi under övrigt.
Evenemanget har redan ägt rum