Seminarium: Globalisering i protektionismens tid

Under senare år har globalisering och frihandel blivit allt mer ifrågasatta. Protektionistiska strömningar utmanar internationalism och fria flöden. Inte sällan används termer som ”globalist” som skällsord om förespråkare av liberal demokrati och marknadsekonomi. De senaste månadernas utveckling, med införande av amerikanska handelstullar och hot om handelskrig mellan USA och Kina, har gjort frågan om frihandelns framtid än mer överhängande. Behöver globaliseringens förespråkare hitta nya angreppssätt för att förespråka dess värden?

Välkomna till ett seminarium hos tankesmedjan Frivärld om globalisering i protektionismens tid. Under seminariet medverkar en rad experter för att diskutera framtiden för öppenhet, globalisering och frihandel ur olika perspektiv.

Medverkande:

  • Johan Norberg är författare och dokumentärfilmare och är aktuell med rapporten ”Globalisering i protektionismens tid” (Frivärld, 2018). Han är fil mag i idéhistoria och Senior Fellow vid Cato Institute i Washington DC och European Centre for International Political Economy i Bryssel. Hans senaste bok är Framsteg (Volante) som utsågs till en ”Årets bok” i bl a The Economist och The Guardian.
  • Carl B Hamilton är särskild rådgivare till kommissionär Cecilia Malmström vid EU kommissionen direktorat för handelspolitik, och ledamot av Riksbanksfullmäktige. Hamilton har varit professor vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm, ledamot av riksdagen (fp) och finansutskottet, statssekreterare i finansdepartementet, i ledningen för JA till Europa (ja-sidans kampanjorganisation i folkomröstningen 1994), chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm, chefekonom i Handelsbanken, ledamot av folkpartiets partistyrelse, ledamot av Systembolagets styrelse, ordförande i riksdagens Näringsutskott och EU-nämnden, ledamot av Riksbanksfullmäktige, med mera.
  • Fredrik Erixon, chef the European Centre for International Political Economy (ECIPE). Erixon är författare till flera böcker, bland annat ”The Innovation Illusion: How so Little is Created by so Many Working so Hard” (Yale University Press, 2016). Han har tidigare bland annat jobbat som ekonom på världsbanken och marknadsanalytiker vid JP Morgan.
  • Kristina Sandklef har tidigare arbetat på Ericsson, Försvarsmakten och East Capital i olika roller som Kinakännare. Idag driver hon sin egen konsultfirma, Sandklef Asia Insights, inriktad på fördjupade analyser om Kina och vart landet är på väg ekonomiskt, politiskt och säkerhetspolitiskt. Hon har följt Kinas utveckling på nära håll de senaste 25 åren och har studerat kinesiska i både Lund och Peking.

Samtalet modereras av Katarina Tracz, chef för tankesmedjan Frivärld.

TID: 11.30 – 13.00. Lunch serveras från 11.00
PLATS: Frivärlds lokaler på Kungsgatan 60.
ANMÄLAN: Via formulär nedan.

Varmt välkomna!

Nyligen publicerade Frivärld rapporten Globalisering i protektionismens tid, skriven av Johan Norberg. Hur kan myter om den internationella frihandeln bekämpas? Behöver globaliseringens förespråkare hitta nya angreppssätt för att förespråka dess värden? Och hur bör makthavare, politiker och företagare agera för att förklara betydelsen av öppenheten? Detta är exempel på frågor som behandlas i denna rapport.

Datum och tid:
Den 9 maj 2018 11.30 – 13.00
Plats:
Anmälan är bindande. Vid utebliven avbokning debiterar vi 100 SEK.
Evenemanget har redan ägt rum