Globalisering i protektionismens tid

Publicerad 19 februari, 2018
ISBN: 978-91-7703-135-2
21 sidor

Under senare år har globalisering och frihandel blivit allt mer ifrågasatta. Protektionistiska strömningar utmanar internationalism och fria flöden. Inte sällan används termer som ”globalist” som skällsord om förespråkare av liberal demokrati och marknadsekonomi. Det finns kort sagt behov av att påminna om de fördelar som globaliseringen och liberaliseringen av marknader fört med sig, runt om i utvecklingsländer men också i Västvärlden och Sverige.

Hur kan myter om den internationella frihandeln bekämpas? Behöver globaliseringens förespråkare hitta nya angreppssätt för att förespråka dess värden? Och hur bör makthavare, politiker och företagare agera för att förklara betydelsen av öppenheten? Detta är exempel på frågor som behandlas i denna rapport.

Johan Norberg är författare och dokumentärfilmare. Han är fil mag i idéhistoria och Senior Fellow vid Cato Institute i Washington DC och European Centre for International Political Economy i Bryssel. Hans senaste bok är Framsteg (Volante) som utsågs till en ”Årets bok” i bl a The Economist och The Guardian. Vid eventuella frågor, kontakta Johan via mail.