Seminarium: Olof Palme och Neutralitetspolitiken

Olof Palme var en av Sveriges ledande utrikespolitiker genom tiderna, något som ofta kommer i bakgrunden av hans inrikespolitiska gärning.

Palme har kommit att uppfattas som en centralgestalt för den svenska neutralitetspolitiken. Men utanför allmänhetens insyn bedrev Olof Palme en västvänlig politik som, menar en del, vid en verklig militär kris hade gjort Sverige till en allierad till Nato.

För att belysa denna del av hans tid vid makten och det historiska arvet för efterträdarna ordnade Frivärld den 5 december ett samtal om hans antikommunism, agerande under det kalla kriget och neutralitetens roll i förhållande till EU, USA och tredje världen.

 

I diskussionen deltog:

Mats Johansson, riksdagsledamot (M) och ordförande Frivärld

Mikael Holmström, säkerhetspolitisk reporter vid Svenska Dagbladet

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, ledamot av styrelsen för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Samtalet leddes av PM Nilsson.

Datum och tid:
Den 5 december 2012 18.00 – 19.30
Plats:
Evenemanget har redan ägt rum