Seminarium om TTIP och geopolitiken

2013 inleddes förhandlingarna om det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet (TTIP). Det är sedan tidigare känt att TTIP har stor potential att bidra till ekonomisk tillväxt och jobb på båda sidor Atlanten. Ett potentiellt avtal skulle dock handla minst lika mycket om geopolitik som om handel. I en tid när Europa och USA står inför flera allvarliga hot, både på hemmaplan och längre bort i omvärlden, skulle TTIP kunna ingjuta ny kraft och dynamik i det viktiga transatlantiska samarbetet.

I den kommande rapporten ”TTIP: ett geopolitiskt redskap i en multipolär världsordning” diskuterar Erik Brattberg de geopolitiska konsekvenserna av TTIP för Europa, det transatlantiska samarbetet och den bredare globala världsordningen. Genom att analysera avtalets inverkan på bland annat energisäkerhet, EU:s globala roll, Nato och global handelsliberalisering argumenterar Brattberg för att TTIP innebär en historisk möjlighet för EU och USA i en tid av globala maktskiften.

Välkommen till lunchseminarium och rapportpresentation!

Under seminariet presenteras rapporten av författaren. Efterföljande samtal leds av Håkan Jonsson, Public Affairs Director på Halvarsson och Halvarsson, tidigare diplomat med bred erfarenhet av handelsfrågor.

Erik Brattberg  är verksam som Senior Fellow vid McCain Institute for International Leadership i Washinton DC. Erik har gedigen bakgrund inom utrikes- och säkerhetspolitisk analys och opinionsbildning, inklusive erfarenhet från Atlantic Council, German Marshall Fund (GMF), Center for Transatlantic Relations, European Policy Centre och Utrikespolitiska Institutet (UI). Hans artiklar har publicerats i bl.a.Washington Post, Foreign Policy, Dagens Industri och Svenska Dagbladet. Erik kommenterar ofta i både svensk och internationell media. Han innehar en masterexamen i internationella relationer från Georgetown University där han var Fulbright-stipendiat samt en pol. mag. i statsvetenskap från Uppsala universitet.

Datum och tid:
Den 20 november 2015 12.00 – 13.00
Plats:
Önskemål om specialkost till elin@frivarld.se senast den 18 november.
Evenemanget har redan ägt rum