Socialdemokratin och Nato

Den 25 maj röstar riksdagen om att godkänna regeringens förslag till värdlandsavtal med Nato. Det finns en bred majoritet bakom tanken att i ett avtal reglera samarbetet med den västliga försvarsalliansen; sex av åtta partier står bakom.

Splittringen är dock stor inom socialdemokratin, inte bara i medlemskapsfrågan utan överhuvudtaget i relationerna till Nato. Flera tidigare ledande socialdemokrater är aktiva i organisationer som bekämpar partiledningens hållning, medan färre röster hörs till stöd för utveckling av partnerskapet.

Samtidigt visar opinionsmätningar att även i de socialdemokratiska leden finns stöd för ett närmande till Nato. Osäkerheten särskilt bland yngre sympatisörer understryker att fasthållandet vid traditionell neutralitet och allianslöshet är en generationsfråga.

”Socialdemokratin och Nato” är temat för ett seminarium som belyser dessa framtidsfrågor för partiet och Sverige.

Medverkande: Sven-Olof Petersson och Bo Eriksson ambassadörer med lång säkerhetspolitisk erfarenhet under s-regeringar, Jens Orback chef för Palme-centret och f d statsråd. Samtalet modereras av Mats Johansson, ordförande för Frivärld.

 

 

Datum och tid:
Den 2 juni 2016 11.30 – 12.30 Lättare lunch serveras från 11.00
Plats:
Senast den 30 maj via formuläret nedan.
Evenemanget har redan ägt rum