Mot en geoekonomisk tidsålder? Ekonomiska verktyg i världspolitiken

I debatten om internationella relationer hörs allt oftare att den klassiska geopolitiken har kommit tillbaka. En historisk skillnad är dock att dagens slagfält mellan stater är minst lika mycket ekonomiskt som politiskt eller militärt. Geopolitik och ekonomi har närmat sig varandra.

I den kommande rapporten Mot en geoekonomisk tidsålder? Om ekonomiska verktyg som maktmedel i världspolitiken” diskuterar Erik Brattberg geoekonomins växande betydelse i internationella relationer. Rapporten belyser hur Kina, Ryssland och Västvärlden använder sig av geoekonomiska instrument i sin utrikespolitik samt vad detta innebär för Sverige och svensk industri.

Rapporten lanseras under ett lunchseminarium hos Frivärld den 6 september. Utöver rapportförfattaren deltar Carl B Hamilton, senior advisor i handelsfrågor åt EU-kommissionären Cecilia Malmström och tidigare riksdagsledamot. Samtalet leds av Johan Wiktorin, säkerhetspolitisk analytiker och vd för analys- och omvärldsbevakningsföretaget Brqthrough.

EB headshot photo

Erik Brattberg är verksam som Senior Fellow vid McCain Institute for International Leadership. Erik har gedigen bakgrund inom utrikes- och säkerhetspolitisk analys och opinionsbildning, inklusive erfarenhet från Atlantic Council, German Marshall Fund (GMF), Center for Transatlantic Relations, European Policy Centre och Utrikespolitiska Institutet (UI). Hans artiklar har publicerats i bl.a.Washington Post, Foreign Policy, Dagens Industri och Svenska Dagbladet.

Datum och tid:
Den 6 september 2016 12.00 – 13.00. Lunch serveras från 11.30.
Plats:
Evenemanget har redan ägt rum