Vad betyder CSR för fattiga länder?

Just nu är EU på väg att anta ett förslag om ökade krav på rapportering av större företags arbete med Corporate Social Responsibility, CSR. Mycket talar för att förslaget röstas igenom i parlamentet redan före valet.

Ett förslag till nytt direktiv har arbetats fram. Tanken är att företagen ska vara skyldiga att redovisa sitt CSR-arbete, vilket sägs underlätta för investerare och skapa tillväxt. Något som inte alls har diskuterats är dock vilka konsekvenser ökade krav på CSR har för utvecklingen i fattiga länder. Mycket talar för att ökade krav har negativa effekter för dem som har de allra mest utsatta arbetena i den informella sektorn.

Den 8 april presenterades rapporten EU-lagstiftning om Corporate Social Responsibility – Hur påverkas välståndet i fattiga länderpå ett fullsatt seminarium hos Frivärld.

Medverkade gjorde Adam Sandberg, jurist och rapportförfattare, Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (FP) och Björn Weigel, företagare och författare till Frivärld-rapporten ”Marknadsdriven tillväxt i Afrika”. Samtalet modererades av Maria Eriksson, projektledare på Timbro med ansvar för miljö, tillväxt och konsumtion, samt chefredaktör för Svensk Tidskrift.

Se videon från lanseringen nedan.

Datum och tid:
Den 8 april 2014 12.00 – 13.00
Plats:
Via formulär nedan senast den 3 april.
Evenemanget har redan ägt rum