Vilken betydelse har skolpeng för fattiga barns utbildning i utvecklingsländer?

Lunchsamtal 27/11: Vilken betydelse har skolpeng för fattiga barns utbildning i utvecklingsländer?

Indien är världens största och mest engagerade utbildningsnation. Och tvärtemot gängse föreställning i väst, spelar privatskolorna en allt större roll för att skapa möjligheter för de allra fattigaste. Privatskolor för de allra fattigaste, som ofta motarbetas av den offentliga förvaltningen och tvingas verka i skymundan, spelar en större roll än vad som tidigare var känt, visar ny forskning. Och den pekar på en väg framåt i den gigantiska Indiska utbildningsutmaningen.

Det menar Baladevan Rangaraju, VD för den Indiska tanksmedjan India Institute och huvudförfattare bakom den uppmärksammade studien som kartlagt skolmarknaden i Bihar.

Välkomna till ett lunchsamtal mellan Baladevan Rangaraju VD för India Institute som har genomfört olika skolpengsprojekt och Odd Eiken, vice VD för Kunskapsskolan Education.

Lunchsamtalet sker på engelska

Tid: torsdag 27 november, kl. 12.00 – 13.00. Lättare lunch serveras från 11.30
Lokal: Floragatan 13, Stockholm
Kontakt: Frågor besvaras av Diana Van, projektledare på Frivärld, diana@frivarld.se 072-512 63 44

Baladevan Rangaraju är grundaren av tankesmedjan Indian Institute som jobbar med utbildning, högre utbildning och lagar som rör individens frihet. Han är en av författarna till rapporten The Private School Revolution in Bihar: Findings from a survey in Patna Urban (2012), Indiens första landskapsstudie om skolmarknaden i Bihar.

Odd Eiken har tidigare varit statssekreterare på utbildningsdepartementet och arbetar sedan fem år med Kunskapsskolan Educations internationella expansion, bland annat i Indien.

 

Välkommen!

 

Cecilia Carnefeldt, Kunskapsskolan Education

Diana Van, tankesmedjan Frivärld

 

SkärmklippPrint

Datum och tid:
Den 27 november 2014 12.00 – 13.00
Plats:
Anmälan sker via formuläret nedan senast måndag den 24 november.
Evenemanget har redan ägt rum