160 miljoner färre fattiga till 2030

Björn Lomborg, chef för tankesmedjan Copenhagen Consensus skriver i The Australian om varför landets frihandelslinje är viktig, inte bara för Australien utan för hela världen.

Lomborg sammanfattar bra vad frihandelsfrågan i grunden handlar om.

I dag lever 1,2 miljarder människor i fattigdom. Om drygt 15 år kommer den siffran vara reducerad till 700 miljoner. Bättre, men fortfarande chockerande många. Men mer frihandel kan dock ytterligare 160 miljoner människor lyftas ur fattigdomen.

Mot detta skall ställas ett ganska litet antal personer i den rika världen som kommer att vara tvungna att byta jobb och kanske till och med omskola sig. Men den grupp som tvingas till detta på grund av ökad konkurrens från omvärlden är liten jämfört med alla som av andra skäl byter jobb och karriärväg.

 

 


Kategorier: Frihandel