160 miljoner fler kan lyftas ur fattigdom med frihandel

Frihandel gör alla får det bättre. Det är ett viktigt konstaterande. Diskussionen fastnar gärna i detaljer av politisk natur där bisaker seglar upp som livsavgörande frågor.

Det gäller att lyfta blicken.

Och det gör Björn Lomborg, professor och chef för Copenhagen Consensus Center, när han skriver i Daily News Egypt.

Bland annat sätter han kostnaden för handelsliberaliseringar i proportion. När handeln liberaliseras kommer vissa företag och näringar i vissa länder minska eller slås ut. Det kostar i form av a-kassa, kapitalförstöring och omskolning. Men för varje krona vi lägger ut på detta, får vi igen 3000 kronor i vinst på grund av frihandeln.

I dag lever 1,2 miljarder människor i absolut fattigdom. 2030 kommer cirka 700 miljoner människor att leva i absolut fattigdom.  Men om vi kan öka frihandeln genom exempelvis framgång för Doha-rundan kommer den siffra bara vara kring 540 miljoner. 160 miljoner fler människor, motsvarande antalet invånare i 16 länder av Sveriges storlek, kommer att lyftas ur fattigdom genom frihandeln.


Taggar:
Kategorier: Frihandel