Anpassnings hjälper inte – protektionister är emot TTIP för att de är protektionister

Motståndarna till TTIP-avtalet blir allt mer desperata. Detta är förvånande, med tanke på att att framför allt EU-komissionens hållning blir allt mer defensiv.  De backar från i praktiken allt som motståndarna till TTIP har varnat för.  Och detta oavsett om de någonsin haft ståndpunkten eller inte.

Ett exempel är Mp:s EU-parlamentariker Carl Schlyter som för ett enmanskrig mot TTIP. I sitt svar till moderaten Hans Rothenberg  upprepar han argumenten om att TTIP hotar miljö- och konsumentlagstiftning inom EU. Han menar att konfliktlösningsmekanismen ISDS gör att företag kan stämma länder i EU som inför sådan lagstiftning om den hotar företagens vinster.

Men detta stämmer inte. Det finns över tusen ISDS-klausuler i olika handelsavtal som i dag är i kraft.  De har hittills inte lett till några sådana effekter (upp med handen alla som tycker att EU och USA verkar ha för få regleringar av varor och tjänster…). Det finns en handfull exempel, men när man skärskådar dessa visar det sig att regeringar i dessa fall har agerat mycket märkligt — det kan ju inte var så att företag helt skall sakna rättssäkerhet.

Att stater skulle fällas eller ens bli stämda för att de inför lagstiftning till skydd för konsumenter om den lagstiftningen är neutral mellan olika producenter och länder är synnerligen osannolikt. Det har i vilket fall inte hänt hittills.

Hur som helst förefaller förhandlarna ha backat ganska långt i frågan.

Men varför är då inte Schlyter och de andra TTIP-motståndarna nöjda?

Ja, svaret är förmodligen att det inte handlar om villkoren i TTIP-avtalet. Det är frågan om att stoppa handelsavtal oavsett innehåll för att de underlättar handel. Kom ihåg att Mp en gång var benhårda motståndare till EU. De är förmodligen fortfarande EU-motståndare i själ och hjärta, men har insett att kampen mot EU-medlemskap får dem att se allt för foliehattiga ut.

Men i grunden har de inte gett upp kampen. Kan man inte ha protektionism  ett land, kanske man kan ha det i på en kontinent.

 


Kategorier: Frihandel, TTIP, ISDS