Vi ser när jobb försvinner — men inte när de skapas

BP i Australien klagar över att jobb försvinner när de får konkurrens från effektivare raffinaderier i Asien. Philip Morris flyttar sin verksamhet till Sydkorea.

Men enligt en artikel på ABC.net driver Australiens regering sina planer på mer frihandel vidare.

Handelsministern Andrew Robb argumenterar med att det syns tydligt när jobb försvinner, medan alla de jobb som skapas inte syns på samma sätt.

Det är intressant att en politiker faktiskt för den typen av mer komplexa resonemang.

För han har ju helt rätt. När jobb försvinner genom att företag fattar beslut om att lägga ner produktion berörs många människor på en gång och det är ofta ett tydligt beslut.

Men när jobb kommer till sker det genom att folk anställs, en och en i många olika företag under lång tid. Därmed blir hundra- eller tusentals jobb som kommer till genom frihandel, liberaliseringar och teknisk utveckling sällan någon nyhet. Folk får en känsla av att utvecklingen hela tiden leder till färre jobb, när det i själva verket är tvärt om.


Taggar: Australien, Robb
Kategorier: Frihandel