Afrikanskt handelsavtal på gång

All Africa rapporterar att förhandlingarna i Sharm El Sheikh, Egypten, kring det stora handelsavtalet Tripartite Free Trade Area går framåt. Det kommer att ha 26 medlemsstater från Egypten till Sydafrika med över 600 miljoner medborgare och motsvara hälften av hela Afrikas BNP.

Mer om avtalet här.

2017 räknar med med att det kommer att vara klart. Ett handelsavtal av den storleksordningen kommer att vara mycket värdefullt. Även om afrikanska ledare alltid talar om möjligheterna att handla med EU och USA är grannländer alltid de viktigaste handelspartnerna. Sverige handlar mest med Norge, Danmark och Tyskland, och det mönstret går igen i hela EU och hela världen. Grannar är de viktigaste handelspartnerna. Afrika har fortfarande betydande protektionism och många länder har tvingats handla med sina gamla kolonialherrar snarare än med andra afrikanska länder. Detta avspeglas ibland även i att man kan vara tvungen att flyga via London för att komma mellan två afrikanska länder.

Men med ett nytt avtal kommer säkert många av de hindren försvinna. Inget är viktigare för välståndet i Afrika än frihandel mellan länderna på kontinenten.

 


Taggar: Afrika
Kategorier: Frihandel