Almedalen direkt: Bra om TTIP men förvirring om ISDS

TTIP föräras ett antal seminarium under politikerveckan på Gotland — gemenligen ”Almedalen”.

Lo hade ett på toppnivå med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Svenskt Näringslivs VD Carola Lemne.  Seminariet inleddes av LO:s Susanne Lindberg Elmgren som gav en bra bild av TTIP-förhandlingarna och den ståndpunkt som LO, SACO och TCO är enade om. I huvudsak gäller det att få med skrivningar av avtalet om att fackliga rättigheter, arbetsrätt eller andra regleringar av arbetsmarknaden inte skall kunna anses utgöra handelshinder. Det är i allt väsentligt rimligt, även om det knappast är befogat. I Sverige gäller svensk lag, och utländska investeringar har aldrig varit undantagna från lagen. Vidare finns det en ambition att försöka verka för någon form av europeisk arbetsmarknadspolitik i USA vilket är både underlig och orealistisk tanke. I USA gäller amerikansk lag, och arbetsmarknadslagstiftningen är i hög utsträckning en delstatlig angelägenhet. Den lär knappast kunna skrivas om genom ett handelsavtal.

SN:s Carola Lemne delar i allt väsentligt de uppfattningarna. Att SN skulle vilja ha yttre inblandning i relationerna med LO eller i avtalsrörelsen är knappast aktuellt.

Uppslutningen kring frihandel och öppenhet från LO är massiv. En betydande del av LO:s medlemmar arbetar inom exportindustrin.

Den mest udda i debatten om TTIP är fortfarande ISDS, där premisserna ofta saknar verklighetskontakt.

På Thorwaldssons retorik lät det som om internationell skiljedom är något ytterst suspekt. Han exemplifierade med att LO redan på förhand skulle ha förlorat om ett mål hänvisades till ”Stockholm Handelskammare”.

Förutom att det är uteslutet att LO skulle han en konflikt om TTIP-avtalet kan Thorwaldsson uppenbarligen inte skilja mellan Stockholms Handelskammare och dess skiljedomsinstitut. Det är faktiskt inte samma sak. Att anta det är som att tro att Högsta domstolen är samma sak som svenska staten. Men det är olika institutioner och faktum är att man kan stämma svenska staten inför HD och få rätt, till och med om man är utländsk medborgare.

I själva verket är det en del av den internationella rättsordningen, som styrs sedan snart 50 år av en FN-konvention som undertecknats av cirka 160 stater, bland annat alla EU-länderna. Det är mycket noga reglerat hur skiljedomen skall gå till. Vidare är det inte skiljedomsinstituten som bestämmer om villkoren när det gäller stämningar. En ISDS-paragraf I TTIP-avtalet anger bara vid vilket skiljedomsinstitut ett fall skall tas upp. Vad som kan tas upp beror till 100 procent av vad som står i avtalet. Och vad som kommer att stå i avtalet bestämmer ju EU-parlamentet och USA:s kongress. Skulle TTIP-avtalet innehålla skrivningar som ger företag orimligt stora möjligheter att stämma länder så kommer de förmodligen att utnyttjas. Att EU och USA skulle klanta till det fullständigt är inte troligt. Men hur som helst är det inte ISDS-paragrafen eller skiljedomsinstituten som avgör vem som kan stäm någon om vad.

Det återkommande exemplet med Phillip Morris som stämt Australiska staten för deras lagstiftning om ”plain packaging” bygger just på att det finns ett över 20 år gammalt investeringsavtal som medger detta.

TTIP-avtalet kommer med 100 procent sannolikhet inte innehålla den typen av möjligheter. Och det har som sagt inte med ISDS eller inte att göra.

En kuriositet i sammanhanget är att bland annat Kubanska staten har stämt Australien för samma sak inom ramen för WTO. Även dyra cigarrer kommer ju att påverkas.

När det gäller TTIP är spåret just nu, som LO förefaller stödja, att skapa en ny domstol för TTIP och kanske kommande handelsavtal. Alla de avtal som redan finns (cirka 3000 internationellt) kommer att vara kvar i det gamla systemet.

Man tänker sig alltså att ersätta ett väl fungerande system som funnits i ett halvt århundrade med ett nytt — som man inte riktigt vet hur det skall vara konstruerat — enbart för att politikerna i EU kom på efterkälken i opinionsbildningen och nu inte vågar försöka förklara hur verkligheten är beskaffad.

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel