Anna Stellinger, GD för Kommerskollegium om TTIP

Nu finns SvD intervjun med Kommerskollegiums GD Anna Stellinger på nätet.

Om TTIP och ISDS:

”Just frihandelsavtalet TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership mellan EU och USA, är ett annat stort ämne på Stellingers bord. Hon säger att målet är att ett avtal ska bli klart under nästa år. Den politiska bedömningen är också att det bör ske under Barack Obamas tid som president i USA. Nästa presidentval går av stapeln i november 2016. Anna Stellinger säger att när två jättar som EU och USA förhandlar om vad som kan bli världens största frihandelsområde, finns det givetvis stötestenar.

– Det är frågor kring djurvälfärd, den finansiella sektorn och offentliga upphandlingar. USA har till exempel så kallade buy american-regler som ger möjligheter att privilegiera det egna landets produkter. Upphandlingar är inga oskyldiga frågor, det rör stora summor pengar.

En annan omdebatterad fråga är ISDS, Investor-state dispute settlement. Anna Stellinger säger att frågan kring investerares respektive staters rättigheter har blivit en ideologisk fråga.

– Det har målats upp som om det vore någon form av styrkeförhållande mellan staters rätt att reglera och investerares rätt att skydda sina investeringar. Fokus borde vara på att skapa ett rättssäkert system så att alla vet vad som gäller vid en eventuell tvist. Nu har förhandlingarna om just ISDS blåsts av för konsultation. Efter sommaren kommer EU-kommissionen att behöva månader för att sammanfatta alla tusentals åsikter som har kommit.”

 


Taggar: Stellinger
Kategorier: Frihandel, TTIP, ISDS