Ansvarslösa och onödiga utspel om TTIP

Att regeringsmedlemmar i Tyskland, Frankrike och Österrike i vad som närmast liknar privata utspel underminerar TTIP-förhandlingarna är helt obegripligt och ansvarslöst. Så sent som i juni 2016 bekräftade alla EU:s regeringar att förhandlingarna skulle fortsätta, och dessutom finns det möjlighet att förkasta avtalet i helt ordnade former när det väl är klart. 

Som det ser ut nu går TTIP-mot sin död. Frankrikes handelsminister Matthias Fekl har sagt att han ”som representant för Frankrike kommer att kräva att förhandlingarna avslutas. De är döda och Frankrike stöder dem inte längre”. Därmed går han emot president Hollandes linje som är att förhandlingarna inte kommer att kunna slutföras under 2016 . Även Österrikes ekonomiminister Reinhold Mitterlehner förefaller understödja Fekl.

Fekl säger att han på handelsministrarnas möte i Bratislava nu i september kommer att kräva att förhandlingarna avbryts.

Men det är fortfarande oklart om det är den franska regeringens linje. Det finns ett amerikanskt talesätt som säger att man inte skall dra revolvern om man inte är beredd att skjuta, det vill säga att man skall inte komma med tomma hot. Inom EU, och framför allt i Frankrike, är synen på detta annorlunda. Mer eller mindre genomtänkta och allvarligt menade utspel som aldrig leder till något är mer regel än undantag.

Fekl kan kräva att förhandlingarna avslutas, men han kan inte fatta det beslutet. EU:s medlemsstater och EU-parlamentet har beslutat att avtalet skall tas fram. Även Frankrike har varit med och tagit beslutet. Frankrike har full rätt att vägra acceptera avtalet, men kan inte bestämma att förhandlingarna avslutas. Fekl eller någon annan har inte heller angivit någon konkret anledning till att de vill avsluta förhandlingarna mer än att de går trögt. Men dels stämmer inte detta — TTIP-förhandlingarna har inte kört fast — och dels är långsamhet ett dåligt skäl att avsluta handelsförhandlingar. Då skulle man nästan inte ha några handelsavtal alls, då regeln är att förhandlingar drar ut på tiden.

Finlands tidigare statsminister och handelsminister Alexander Stubb kallar utspelen ”ansvarslös populism”.

Och det har han rätt i. Frankrike, Tyskland och Österrike är EU:s viktigaste medlemmar. Politiker i dessa länder borde om några förstå hur svårt det är att få stora projekt i hamn. Man kan ifrågasätta hela EU och om ”stora projekt” skall vara en del av unionen. Man kan konstatera att alla grandiosa idéer från EU:s ledare inte varit särskilt lyckade. Men politikerna som nu uttalat sig är inga EU-skeptiker eller principiella motståndare till stora samarbetsprojekt. De har gått med på en process; att TTIP skall förhandlas fram av kommissionen och att ett färdigt avtal sedan skall godkännas eller förkastas. Att i det läget underminera processen är obegripligt ansvarslöst, någon form av Nigel Farage-beteende.

Frågan är hur de andra handelsministrarna kommer att reagera på ministermötet i Bratislava.

Inte minst mot bakgrund av att beslutet att gå vidare med TTIP konfirmerades av EU-parlamentet i maj och av regeringarna i alla EU:s medlemsländer i juni 2016. Sedan dess har inte mycket hänt. Det är inte särskilt respektingivande att gå med på en sak i juni, och plötsligt ha blivit emot samma sak efter semestern. Tänkte de inte då, eller tänker de inte nu?

EU har hittills kännetecknats av att olika aktörer uppvisar en grundläggande respekt för ingångna överenskommelser. Att regeringsmedlemmar i tre av de viktigaste EU-länderna struntar i detta är inte bra. Det blir ett tydligt exempel inför framtiden och ju fler medlemmar som finns i EU, desto viktigare är det att formerna respekteras.

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel