Antonia Ax:on Johnson och Stefan Persson till försvar för frihandel och TTIP

debattplats i Financial Times skriver Antonia Ax:son Johnson och Stefan Persson (HM) en ovanligt idéologisk artikel till försvar för frihandel och TTIP.

De påpekar att frihandel förvandlade Sverige till ett rikt land, och att de stora handelsliberaliseringar som skett de senaste decennierna lyfter 120 000 personer över fattigdomsstrecket varje dag.

De försvarar också ISDS, den internationella rättsordning, till stor del baserad på FN-deklarationer och 160 länders aktiva stöd, som gör att investerare kan lita på att stater följer de avtal de själva ingått.

Bra läsning inför helgen, kort sagt.