Är det en moralisk eller intellektuell kollaps Håkan A Bengtsson?

En stilla undran. Hur länge skall socialdemokraternas vänsterfalang ljuga om TTIP och ISDS?

För det är exakt vad de gör.

Följande påstår Håkan A Bengtsson i Dagens Arena:

”Det riktigt kontroversiella är investeringsskyddet som föreslås ingå i avtalet, ISDS. Det skulle ge storföretagen rätt att stämma stater i en internationell skiljedomstol om lagstiftning eller politiska beslut påverkar investeringarna negativt. I ett framförhandlat men ännu inte ratificerat avtal mellan EU och Kanada finns denna mekanism med.”

Nej. Så är det inte. ISDS innebär inte att lagstiftning eller politiska beslut ger företag någon allmän rätt att stämma stater.

Företag kan stämma stater om dessa agerar i strid med de avtal de ingått. Det är exakt som i vilka som helst andra sammanhang där man ingår avtal. Bryter man avtal kan man bli stämd. Har staten skrivit under avtal måste staten följa avtalet. Gäller allt från ett avtal om rätten att utvinna mineraler till städningen i Rosenbad. Det kallas rättsstat: även härskarna lyder under lagen.

Riksdagen och regering får fatta vilka beslut som helst som hotar vinster eller värdet av investeringar. Så är det i dag och så kommer det vara även med TTIP-avtalet. Annars skulle man ju inte ens kunna ta ut skatt. Men har man givit tillstånd eller ingått avtal måste man betala skadestånd om man bryter avtalen. Så är det idag och så kommer det vara även med TTIP.

Det är faktiskt helt obegripligt att socialdemokrater motsätter sig enkla rättsstatliga principer. Att vänsterpartiet gör det förvånar inte. De gillar inte rättsstat. Mp förstår förmodligen inte vad det egentligen handlar om.

Men socialdemokrater har trots allt en gammal tradition av legalitet och förståelse för rättsliga principer. Frågan är om det vi ser är en moralisk kollaps (”vi ljuger för att vi tror vi vinner på det”) eller intellektuell kollaps (”vi förstår inte enkla grundprinciper för civiliserade stater”)?