Är det skillnad på handel och teknisk utveckling?

Ökad frihandel kan ses på samma sätt som införandet av ny teknik.

Ett argument mot frihandel är att frihandeln slår ut företag och arbetstillfällen. Även många marknadsliberaler som håller med om att handeln skapar fler jobb än den slår ut brukar anföra detta som ett problem och rekommenderar ibland ”övergångsregler” vid avregleringar av handeln.

Paradoxen är att dessa personer sällan oroar sig för det verkliga hotet mot arbetstillfällen i en ekonomi, vilken är den tekniska utvecklingen. Den som idag går in på en tillverkningsindustri hittar inte stora mängder människor vid löpande band. Istället finner han en ren miljö med moderna maskiner som övervakas av ett fåtal personer. Det finns förstås undantag, men i huvudsak har robotar och annan teknikutveckling gjort många anställda överflödiga. Effekten är mycket större än den av frihandel.

Ändå är det ingen marknadsliberal eller ens socialist som efterfrågar ”övergångsregler” vid införandet av ny teknik.

Det finns egentligen ingen anledning att se handel som något principiellt annorlunda än teknisk utveckling. I själva verket har handeln ofta ökat som ett resultat av just tekniska framsteg snarare än förändringar i handelspolitiken. Järnvägen och oceangående skepp med ångmaskin och stålskrov minskade på 1800-talet transportkostnaderna till några procent av vad de varit tidigare. Transporterna gick i motsvarande grad snabbare. Detta möjliggjorde allt större marknader med stordriftsfördelar, specialisering och arbetsdelning.

Sen kom telegrafen och telefonen som möjliggjorde snabba överenskommelser mellan människor i olika städer, länder eller världsdelar. Bank- och kreditsystem säkrade betalningar över stora avstånd mellan människor som inte kände varandra. Sen kom lastbilar, containrar, allt billigare flygtransporter och nu digital teknik som förenklar och säkrar överenskommelser och möjliggör styrning och tekniskt underhåll på stora avstånd. Nu blev också en allt högre uppdelning av arbetsprocesser och komplexa värdekedjor mellan länder och kontinenter möjliga. Lagen om arbetsdelning fick allt större effekt. Detta är en utveckling som förmodligen bara har börjat.

Tekniken skapar sen krav på politiken. Ju lättare det går att handla, desto mer absurt ter sig förstås krånglet vid gränsen.

Så nästa gång du diskuterar med någon som vill ha övergångsregler när det gäller frihandel, fråga om personen också vill ha olika sorters lagstiftning som fördröjer införandet av ny teknik?

 

 

 

 

 

 

 


Taggar: Teknik
Kategorier: Frihandel