Är handeln hönan eller ägget?

WTO skrev på onsdagen ner prognosen för tillväxten i världshandeln till 2,8 procent för 2015, jämfört med 3,3 procent vid senaste prognosen i april. 0,5 ser inte så dramatiskt ut, men det betyder en minskning på 15 procent av tillväxttakten.

Anledningen är både att Kina stannar av och problem i andra delar av världen.

Men frågan är om det är minskningar i handeln som gör att världsekonomin tappar fart, eller det omvända: lägre tillväxttakt i de nationella ekonomierna drabbar handeln.

Världsdepressionen på 30-talet efter börskraschen 1929 berodde till stor del på att världens länder under trycket av nedgången började skydda sina inhemska marknader genom tullar. Handelsvolymerna föll snabbt och förvärrade krisen.

Risken att det skall hända i dag är mindre. Även om det företas en del protektionistiska åtgärder finns det ett stort antal frihandelsavtal på plats, plus att EU-länderna knappast kan starta något storskaligt handelskrig.

Men det finns trots allt en del protektionistiska strömningar och framför allt riskerar tempot i pågående frihandelsförhandlingar att minska.

I en tidigare bloggpost från baserade på en intervju i Wall Street Journal varnas för detta.

Om handeln är hönan eller ägget när det gäller upp och nedgångar i världsekonomin är omöjligt att svara på. Förmodligen beror det helt på den aktuella situationen.

Men det är klart att protektionistiska åtgärder i dagens läge skulle förvärra situationen, medan ett högre tempo i handelsförhandlingarna förbättrar den.

WTO:s ministermöte i december blir viktigt. Och just nu pågår TPP-förhandlingarna i Atlanta. Vad som händer är för ögonblicket oklart.

Med andra ord finns det tre stora handelsavtal under förhandling under 2015 varav två är på upploppet.

Men även om alla tre förhandlingarna går i lås kommer det knappast göra något åt den nuvarande nedgången. Men kanske kommer nästa att påverkas. Det tar tid innan alla avtal är på plast och har börjat få någon effekt. Räkna med ett decennium.

 

 

 

 


Taggar: WTO, Kina, TPP, WsJ
Kategorier: Frihandel