Arbete för gemensamma standarder redan på 80-talet

Mats Hellström, gammal tungviktare från socialdemokraterna och utrikeshandelsminister 1983-1986 skriver i DI om de utmaningar den nye handelskommissionären Cecilia Malmström har när det gäller TTIP-avtalet. 

Han beskriver en intressant idé från sin tid som minister, nämligen att se till att så nya branscher fick handelsavtal innan starka särintressen hunnit etablera sig.

Denna idé blev dock inte verklighet, däremot fick man istället formaliserade diskussioner kring harmonisering och samarbete när det gäller framtagning av nya standarder som Hellström menar är en viktig förutsättning för dagens förhandlingsarbete.

Hellström har också en idé om att politiker från EU och USA redan idag bör träffas för att diskutera TTIP-avtalet. Det är, som man säger, möjligen en mindre väl genomtänkt tanke.

 

 


Kategorier: EU, TTIP