Att blockera TPP-avtalet ger inte tillbaka gamla jobb — men bidrar till att stoppa nya

Konkurrens från låglöneländer har bidragit till att amerikanska jobb inom tillverkningsindustri har försvunnit. Men att stoppa TPP (USA:s planerande handelsavtal med länderna kring Stilla Havet) kommer inte ge de jobben tillbaka.

Det skriver ekonomerna  David Autor, David Dorn och Gordon H. Hanson i Washington Post.

USA har redan låga eller inga tullar med de flesta av de framtida TPP-länderna inom ramen för WTO eller genom separata handelsavtal. Skillnaden med TPP blir att livsmedel, avancerade tjänster och andra sektorer som i dag är undantagna i handelsavtalen kommer att öppnas upp.

Ett annat skäl för TPP är att Kina kommer att vara tvungna att anpassa sig till högre standarder genom att USA med TPP (tillsammans med TTIP) blir ledande i ett mycket stort handelsområde. USA:s företag, fack och lagstiftare har inget intresse av svaga regler för miljö, produktsäkerhet och hälsa eftersom de i likhet med EU:s företag redan är anpassade till höga krav.

USA:s (och i viss mån EU:s) styrka är marknadsföring, distributionsnät och innovationer. Vi äger alla många kinesiska produkter, men nästan inga som har ett kinesiskt varumärke eller som bygger på kinesisk teknik.

Till sist understryker författarna värdet av investerarskydd (ISDS). Kina utnyttjar regelbundet möjligheterna att ta ut godtyckliga avgifter och missgynna utländska företag (och nej, det handlar inte om ”demokratiska beslut för att skydda miljön…”) eftersom Kina inte accepterar oberoende internationell rättsskipning. TPP-avtalet med en ISDS-klausul skulle bidra till att tvinga även den kinesiska diktaturregimen att acceptera en internationell rättsordning.