Även låga tullar är dyra tullar

Många avfärdar fördelarna med TTIP genom att påpeka att den genomsnittliga tullsatsen bara är 3 procent.

Men som vanligt bortser man då från företagens verklighet. Dels är en genomsnittlig siffra bara just ett genomsnitt. Många produkter har betydligt högre tullar.

Och dels bortser man från att 3 procent är ganska mycket pengar att ligga ute med.

Ett exempel är Ahlberg Cameras, som tillverkar kamerautrustning med tillhörande system för kärnkraftsindustrin. 90 procent av deras produktionen går på export och runt 50 procent går till USA. För att möta kundernas krav på snabb leverans av bland annat reservdelar måste företaget ha lager i USA. I ett lager ligger av naturliga skäl produkter som ännu inte är sålda, men tullen är betald när varorna fördes in i USA.

Det betyder att företaget måste betala och ligga ute med pengar under den tid det tar att sälja och leverera produkterna och dessutom få betalt (vilket ju tar ett tag även det). Och under den tiden skall lagret fyllas på och nya tullar betalas. Företaget ligger alltså hela tiden ute med pengar som det inte får någon ränta på. Och som sagt, här rör det sig om 3 procent, men det kan vara mer.

De som bagatelliserar problemen med tullar och andra handelshinder har ofta det gemensamt att de aldrig drivit företag, exporterat eller importerat något.


Kategorier: Frihandel, TTIP, USA