Både särintressen och idéologi

Svenska Dagbladets utmärkta Maria Ludvigsson skrev i helgen om När USA:s ambassadör Mark Brzezinski och handelsminister Ewa Björling vid ett möte i förra veckan gemensamt berättade om förhoppningarna om TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Ludvigsson understryker att de båda är entusiastiska för frihandel, Men hon menar att de båda var väl optimistiska inför den kommande processen att få avtalet på plats. Därvidlag har hon säkert rätt.

Hennes skäl till den uppfattningen är att det ”kommer att krävas ett högt tryck för att arbeta sig igenom selektiv protektionism och hårda krav på idel undantag för särdeles ömmande områden.”

I detta har hon också rätt. När det gäller frihandel är det en oerhört tydlig motsättning mellan vad som är bra för hela befolkningen på kanske tio års sikt och vad som är bra för enskilda producenter på ett par års sikt.

Men det bör tilläggas att protektionism inte bara handlar om särintressen. Det finns också ett ideologiskt motiverat motstånd som bygger på föreställningar om det unikt svenska eller unikt europeiska och drömmen om man kanske kan bygga en hårt reglerad utopi (grön, röd, brun, välj det som passar) om man lyckas skydda sig mot påverkan utifrån.

Ofta använder dessa grupper argument som bygger på konsumentskydd, miljö, social hänsyn och internationell solidaritet. Men det är sällan vad det verkligen handlar om.

 


Kategorier: TTIP, USA