Biden inte mer frihandlare än Trump – men bättre av andra skäl

Mer ordning och reda från USA:s sida är vad president Biden kommer att erbjuda jämfört med sin företrädare. Det kommer vara till fördel för världshandeln, oavsett Bidens politiska uppfattningar.   

Joe Biden kommer vara bättre för världshandeln än vad Donald Trump var. Men inte nödvändigtvis beroende på att han är en större frihandelsvän jämfört med Trump, utan av det enkla skälet att han är för ordning och reda i internationella relationer. I den mån Bidens företrädare hade någon strategi för USA:s agerande på världsscenen innebar den att sätta käppar i hjulet, hota eller vägra delta i olika sammanhang. 

Inte minst gällde det WTO där Trump blockerade tillsättandet av domare till tvistelösningsinstitutionen och därmed saboterade en viktig funktion. USA var för övrigt det land som haft mest glädje av WTO:s tvistelösning. Det är utmärkande för Trump att han inte ens hade koll på den i sammanhanget välkända detaljen. Även tillsättningen av ny chef stoppades av USA och kunde göras först när Biden tillträdde presidentposten.  

Biden är inte på något sätt emot frihandel. Han röstade för NAFTA, Kinas inträde i WTO och TPP som förhandlades fram under Obama. 

Men han har också sagt sig vara angelägen om att frihandelsavtal ska innehålla villkor om miljö, klimat och mänskliga rättigheter. Biden röstade av de skälen emot ett avtal med Peru 2006. Villkor för fackliga rättigheter och miljö är alltså ingen nyhet i handelsavtal. Inte minst i USA:s avtal eftersom vare sig fack eller företag i USA har något intresse av att konkurrera med företag i länder utan fack och miljöpolitik.   

Biden delar dessutom Trumps uppfattning om att Kina inte spelar rent i handelsfrågor och planerar inte att omedelbart ta bort tullarna mot Kina som Trump införde.  

De två stora frågorna är om Biden kommer att vilja återuppta förhandlingarna om ett frihandelsavtal med EU (liknande det gamla TTIP-avtalet) och gå med i det som förr var TPP-avtalet, som Trump skrotade för USA:s del men som existerar med de andra länderna med några förändringar och under det nya namnet CPTPP.

Ett nytt TTIP är möjligen inte särskilt lockande. De tidigare förhandlingarna kollapsade redan under Obamas presidentperiod och en kvalificerad gissning är att det behöver gå lite längre tid innan det är värt att försöka igen. 

Joe Bidens slogan under valrörelsen var ”a foreign policy for the middle class”. Vad det betyder i detalj är ännu inte klart, men en tolkning är att under Trump var fokus för handelspolitiken mer att stärka amerikanska företag, snarare än att göra det bättre och billigare för löntagare och konsumenter. Skillnaden är förstås i huvudsak retorisk, men Trumps tullar drabbade i huvudsak konsumenterna i USA och även i andra länder, medan många storföretag till och med tjänade på tullarna. Men det finns inte dålig Trump-protektionism och bra Biden-protektionism. All protektionism är dålig.   

Slutsatsen är att dock för tillfället att Biden är bättre för frihandeln eftersom han kommer att leda en administration som har stabilitet och går att förhandla med. Biden förefaller inte heller ha Trumps instinkt att vilja förstöra allt han inte kan kontrollera. 

Biden kommer helt enkelt att leda ett mer förutsägbart och konstruktivt USA, oavsett handelspolitiska doktriner. Det betyder att det kommer att vara meningsfullt för andra länder att återvända till förhandlingsborden.  

Magnus Nilsson


Taggar:
Kategorier: USA, Donald Trump, Joe Biden