Bidrog verkligen NAFTA till att britterna röstade för att lämna EU?

Man har inte koll på verkligheten bara för att man är nobelpristagare i ekonomi. Joseph E Stiglitz skriver i en cirkulärartikel i Helsingborgs Dagblad om skälen till att britterna beslutat att lämna EU.

Han skyller dels på den ”nyliberala agendan” de senaste 40 åren (är det någon som minns 70-talets stora entusiasm för ”nyliberalism” — själv minns jag mest hyllningarna till maoismen…).

Men Stiglitz skyller främst på frihandeln.

”På båda sidor om Atlanten uppfattar människor frihandelsavtalen som en av anledningarna till sitt elände. Det är både överdrivet och förenklat, men begripligt. Dagens handelsavtal förhandlas fram utan insyn. Näringslivets intressen är rikt representerade medan vanliga människor och löntagare är utestängda. Föga överraskande blir resultatet ensidigt: Arbetarnas förhandlingsposition försvagas ytterligare och förvärrar effekterna av den lagstiftning som inskränker fackföreningars och anställdas rättigheter.”

Dessa påståenden saknar helt verklighetskontakt.

Det finns ännu inga frihandelsavtal mellan Nordamerika och EU. CETA är klart, men har ännu inte trätt i kraft. TTIP är inte färdigförhandlat. Inte ens TPP (avtalet mellan länderna kring Stilla Havet) har trätt i kraft. Kvar är NAFTA mellan Mexiko, USA och Kanada. Det har funnits i över 20 år. Trots dess goda effekter på jobb och tillväxt får det förstås kritik av alla från Sanders till Trump, men Stiglitz är såvitt jag vet de första som kopplar ihop Brexit med NAFTA. Majoriteten av britterna har garanterat ingen som helst uppfattning om vad NAFTA är, även de kan ha hört ordet. Och att NAFTA skulle ja orsakat arbetslöshet eller sänkta löner inom EU tror jag inte ens ETC:s skribenter har fått för sig att påstå…

Ett annat fel är att arbetstagarnas rättigheter skulle påverkas av frihandelsavtal. I den mån handelsavtal innehåller avsnitt om fackliga rättigheter är det för att skydda dessa, och i inget fall anses fackliga rättigheter vara hinder för handel eller investeringar.

Artikeln är en påminnelse om att inte ens mycket intelligenta, bildade och framgångsrika personer automatiskt har kunskaper utanför sina specialområden och att det är lätt att göra antaganden som inte stämmer. Hur många tror inte att det finns ett handelsavtal mellan USA och EU utan att reflektera över frågan vad man i så fall skall med TTIP till?