Bra artikel om ISDS i Tidningen Advokaten

Tidningen Advokaten rapporterar från ett seminarium om internationella investeringstvister på Stockholms Handelskammare den 10 september. Svenska avdelningen av International Law Association var arrangör.

Nyligen avgångne svenske EU-parlamentarikern Carl Schlyter – ny riksdagsledamot för Miljöpartiet efter valet – argumenterade för att frihandelsavtalet TTIP med dess föreslagna tvistlösningsmekanism ISDS inskränker demokratin och de folkvaldas makt, och hindrar politiker att fatta beslut som exempelvis skyddar miljön eller folkhälsan.

Han mötte enhälligt motstånd från tre andra debattörer: Moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellner, Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg och Annette Magnusson, generalsekreterare för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Ove Bring, professor emeritus i folkrätt som skrev sin doktorsavhandling om det folkrättsliga investeringsskyddet, var moderator.