Bra info om USA:s mål med TPP och TTIP

Informationen på USA:s regerings sajter är ofta bra strukturerad och relevant jämfört med EU:s informationsgivning. EU-texterna präglas av att snömoset aldrig riktigt upphör — det är notoriskt abstrakt och ospecifikt.

Här en kort och begriplig genomgång av USA:s hållning i TPP-förhandlingarna.

Bra pedagogik när det gäller vad det rör sig om.

Här motsvarande information om TTIP.

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel