Bra om investeringsskydd i internationella handelsavtal

Denna artikel i Dagens Arena rekommenderas. Den är skriven av Joel Dahlquist, doktorand i internationell investerings- och handelsrätt, Uppsala universitet och Lone Wandahl Mouyal, postdoc, Juridiska fakulteten vid Köpenhamns universitet.

Författarna är initiativtagare till det Nordiska nätverket för investeringsrätt.

Artikeln ger lite bakgrund  och nyansering till myterna om att en ISDS-mekanism riskerar att underminera demokratin eller göra det omöjligt att lagstifta om miljö- och hälsa. Vilket inte är fallet. Sverige är bundet av cirka 1400 internationella avtal med ISDS-mekanismer utan att det lett till några problem av den typ som förespeglas av motståndarna till TTIP.