Bra resultat av frihandelsavtal med Korea både för EU och USA

Både USA och EU har haft frihandelsavtal med Korea i drygt tre, snart fyra år. Och i båda länderna har de genomgått en första utvärdering.

Resultatet är väntat och positivt.

EU har ökat sin export till Korea mer än importen.

USA har också ökat sin export till Korea, men där överväger trots det importen. Koreanska produkter har blivit billigare.

Koreanska direktinvesteringar till USA ökat, bland annat beroende på att industrimark är extremt dyr i Korea.

En intressant uppgift i Forbesartikeln om Korea-USA är att det uppenbarligen finns ett statligt program för att stödja dem som kan visa att de förlorat sina jobb på grund av utländsk konkurrens:  Trade Adjustment Assistance.  Det säger en del om de protektionistiska stämningar som fortfarande finns i USA och som bland annat yttrar sig i lagstiftning som kräver att myndigheter på olika sätt skall prioritera amerikanska leverantörer.

Det är i den miljön företag från Sverige skall verka om och när TTIP-avtalet blir verklighet. Mot den bakgrunden är det självklart att tillgång till någon form av rättssystem som inte är direkt beroende av USA är nödvändigt för att företag skall kunna få rätt i till exempel upphandlingstvister.

 


Taggar: Korea
Kategorier: Frihandel, USA