Cecilia Malmström ger basargumenten i TTIP-debatten på knappt fem minuter

Färsk video med Cecilia Malmström om TTIP. Mycket bra för de som ännu inte vet så mycket om TTIP och vad debatten handlar om.


Kategorier: TTIP