De fyra bästa argumenten för TTIP

Glöm inte att TTIP kommer att göra både EU  och USA till bättre länder med fler jobb och företag och möjligheter för medborgarna.

TTIP-debatten blir lätt ett moras av detaljer. Det är inte förvånande eftersom TTIP-avtalet kommer att bestå av tusentals sidor med detaljer. Det är dock inte unikt för TTIP-avtalet. Även det enklaste stycke lagstiftning i en modern demokrati föregås av månader eller år av utredningar som avsätter tjocka buntar med handlingar och till sist en lagtext som det krävs experter för att tolka.

Det gäller därför att hålla i minnet att TTIP-avtalet inte kommer till för att byråkrater skall få jobb eller pappersindustrin få sälja sin produkter.

TTIP kommer till för att EU:s demokratiskt tillsatta regeringar och EU-parlamentet med massiv majoritet vill ha ett frihandelsavtal med USA. Man är övertygad om att det kommer att vara bra för medborgarna i EU. Ett frihandelsavtal mellan EU och USA är faktiskt rätt självklart.

1 Vi handlar redan — låt oss göra det lättare!

För det första handlar EU och USA redan med varandra. EU export till USA uppgick 2015 till nästan 4000 miljarder svenska kronor, och importen till drygt 2500 miljarder. Direktinvesteringarna åt båda hållen ligger på kring 20 000 miljarder. Det är alltså massiva summor. EU och USA är två av världens största ekonomier och är väl integrerade; detta trots tullar, olika regelverk och byråkrati.  Det är inte rimligt att två ekonomier med så intensivt samarbete fortfarande delas upp av sina regelverk. Potentialen i att förenkla reglerna är stor.

 2 Tillväxt, jobb och billigare produkter

För det andra behöver både EU och USA stimulans av sina ekonomier. Att underlättar handel är ett enkelt och långsiktigt sätt att göra detta. Dessutom välbeprövat. Det finns inget exempel på att frihandel har orsakat ekonomisk tillbakagång. Inom vissa sektorer kommer den ökande konkurrensen att ge utslagning av jobb, men det är ingenting jämfört med den som orsakas av stängda gränser. Tror man att frihandel kostar jobb beror det bara på att man inte jämför med protektionism, utan att man jämför med en fantasivärld där jobb aldrig försvinner. Frihandel ger tillväxt och lägre priser. Framför allt det senare är en tydlig effekt. Och i praktiken är det samma sak som tillväxt. Min lön kanske inte ökar så mycket, men eftersom det jag köper blir billigare ökar mitt välstånd mer än lönesumman. Någon kanske invänder att effekten inte är så stor — det handlar inte om så många kronor för en löntagare. Men tänk då på att facket kan gå i strejk för ett par hundringar till någon grupp av sina medlemmar. Om det är förnuftigt eller inte kan diskuteras, men de vet en sak: små förbättringar varje år blir på sikt en stor förbättring. Detsamma gäller ekonomisk tillväxt. Det som är en småsumma på kort sikt blir markanta skillnader vid pensionen eller för barnen när de blivit vuxna.

3 Samarbete, stabilitet och oberoende

För det tredje skapar handel inte bara tillväxt och lägre priser utan även samarbete. Samhällen som handlar med varandra får allt tätare band. TTIP-avtalet kommer också att innebära politiskt samarbete kring regleringssystemen. Det betyder att EU och USA, två stabila demokratiska system med bra arbetsförhållanden och regelverk kring miljö, hälsa och produktsäkerhet, blir ledande när det gäller att påverkar världens standarder. Annars kommer Kina att vara den starkaste aktören. De gör förvisso förbättringar, men ligger ännu så länge ljusår efter EU/USA. Starkare band med USA på energiområdet minskar EU:s beroende av Ryssland. Det är viktigt nu, när Rysslands utveckling är oroande. I en framtid när detta förändras kommer de goda relationerna med USA inte stå ivägen för goda relationer med Ryssland. Det finns inget att förlora på ett ekonomiskt närmande till USA. Om det går riktigt illa skulle vi i framtiden kunna få handelskrig mellan EU och USA (Trump, Sanders och Clinton är inte de sista amerikanska politikerna som är protektionister). Med TTIP-avtalet blir en sådan utveckling omöjlig eller i  vilket fall betydligt mindre sannolik.

4 Det finns människor med drömmar och ambitioner bakom siffrorna 

För det fjärde är det viktigt att komma ihåg att ekonomi och handel inte främst är en fråga om siffror, även om de fungerar bra för att illustrera vad som händer. Bakom alla siffror finns enskilda människor av kött och blod som försöker förverkliga sina drömmar och få ett bättre liv. Företagare i både EU och USA vill kunna utveckla sina produkter och nå nya marknader. Ju mindre byråkratiskt trassel, desto bättre. Särskilt för små och medelstora företag är enkla processer viktigt. De kan inte anställa särskilda medarbetare för att hantera tullbyråkratin. Sanningen är ju att tullar och andra handelshinder inte bidrar på något sätt till välstånd och utveckling. En gång i tiden var tullarna en viktig inkomstkälla för staten, men idag är intäkterna marginella jämfört med de andra intäktskällorna.

TTIP kommer att göra EU och USA bättre för sina medborgare. Och det är till sist vad politik går ut på.


Taggar:
Kategorier: Frihandel, TTIP