De vanliga missuppfattningarna om TTIP på DN-debatt

På dagens DN-debatt skriver Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen och Annika Jacobson, chef Greenpeace i Sverige om TTIP. Artikeln innehåller de vanliga missuppfattningarna om vad ett färdigt TTIP-avtal kommer att betyda.

Framför allt försöker Greenpeace och Naturskyddsföreningen ge konstgjord andning åt det snabbt avlidna intresset för ett antal dokument som läckts från TTIP-förhandlingarna. De innehöll nästan inget nytt och framför allt inget sensationellt. Att USA och EU t ex har olika sätt att reglera kemikalieområdet är knappast någon nyhet och EU:s förhandlare har strikta order från EU-parlamentet att inte kompromissa om den så kallade försiktighetsprincipen som är basen för EU:s regelverk. Att USA och EU har olika utgångspunkter i förhandlingarna är inte heller uppseendeväckande. Det är därför man förhandlar sedan snart tre år.

Debattartikeln glömmer att berätta att det finns en stor enighet både bland EU:s demokratiskt valda regeringar och EU-parlamentet att TTIP-avtalet skall tas fram. Det finns också instruktioner till förhandlarna att avtalet i princip inte får innebära avregleringar eller försämringar av nuvarande regelverk och — framför allt — skall avtalet godkännas av EU-parlamentet och de enskilda länderna. Tanken att EU:s politiker genom ett handelsavtal skulle försöka ta bort de regler de själva varit med att införa är ytterst märklig. Ville EU har förändringar av lagstiftningen på olika områden skulle dessa naturligtvis genomföras — lagar ändras hela tiden i EU. Man skulle knappast ta vägen över ett komplext frihandelsavtal. Framför allt eftersom detta inte ens är möjligt. Ett avtal tar inte över lag.

Dessutom är det en myt att USA skulle ha svag miljölagstiftning eller vara allmänt avreglerat. Den federala och delstatliga nivån sammantagna betyder att USA ofta betydligt mer lagstiftning än EU.

Författarna påpekar att EU har förbjudit 1300 kemikalier som kan användas för kosmetika, medan USA bara har förbud för ett tiotal. Men har någon hört talas om att amerikanskt smink skulle vara farligt; att kvinnor varnas för att köpa smink i New York för att det innehåller giftiga ämnen? Självklart inte. EU:s system leder helt enkelt till att man förbjuder ett stort antal ämnen oavsett om de är farliga eller inte, medan amerikanerna förbjuder sådant som de vet är farligt.

Några påpekanden.

  1. Nej. Försiktighetsprincipen är inte hotad.
  2. Ja, det kommer sannolikt bli lättare att köpa olja och gas direkt från USA. Men det påverkar inte utvinningen av oljesand eller gas genom fracking. Fossila bränslen finns på en världsmarknad. Problemet är att EU är beroende av gas, kol och olja. Inte vem vi köper ifrån. Just nu köper EU från Putins Ryssland. Utvinning av olja i Ryssland är inte direkt miljömärkt den heller.
  3. Nej. Miljölagar hindras inte. Det handlar bara om en remissinstans för att undvika att EU och USA av misstag tar fram regler som ställer till problem för handeln. Om EU (eller USA) anser att reglerna är nödvändiga genomförs de ändå.
  4. Nej. Företag kommer inte kunna stämma stater för att dessa inför lagstiftning till skydd för hälsa eller miljö. Det handlar bara om diskriminering, exempelvis vid offentlig upphandling. Artikelförfattarnas exempel saknar relevans. Varje avtal bedöms för sig. Att företag kan stämma stater är självklart i varje demokratisk rättsstat. Där lyder även statsmakt och myndigheter under lagarna. Genom ISDS-mekanismen slipper man problemet med olika nationella rättssystem, istället finns en domstol på EU-nivå. Det finns ett stort antal internationella rättsorgan.

Till sist slår författarna in en vidöppen dörr:

”Det är hög tid att regeringen grundligt utvärderar vilka konsekvenser TTIP kan få för svenska miljöregler, klimatarbetet och vår möjlighet att gå före i arbetet kring farliga kemikalier, starkare miljöskydd och skärpta klimatmål i framtiden. I en sådan utvärdering måste dörren hållas öppen för slutsatsen att Sverige ska stoppa TTIP.”

Men detta arbete sker löpande på EU-nivå. Miljölagstiftningen är i hög grad EU-gemensam, särskilt den som berörs av TTIP-avtalet.

TTIP-avtalet skall — den dag det finns — offentliggöras och debatteras för att till sist beslutas av EU-parlamentet och de enskilda länderna.

Vi handlar redan med USA. Att göra det enklare är viktigt för jobb och tillväxt.

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel