Debatt om TTIP och ISDS även i Finland

Även i Finland finns en TTIP-debatt där motståndet präglas av samma myter och missförstånd som den svenska.

Ambassadrådet Stefan Lindström vid finska Utrikesministeriet intervjuas i Hufvudstadsbladet och reder ut en del av missförstånden, bland annat om ISDS:

”– Vi i Finland är väldigt måna om att ro det här avtalet i hamn, för vi inser hur betydelsefullt det är för vår export.

Kritiken mot TTIP har många aspekter – allt från frågor om miljöskydd till livsmedelstrygghet, upphovsrätt och hälsovård – men som främsta hot mot det demokratiska rättssamhället har man pekat ut klausulen om investeringsskyddet ISDS, som anses ge utländska företag rätt att dra värdlandet inför privat skiljemannadomstol ifall lagstiftningen i landet ändras så att företagets affärsverksamhet försvåras.

Enligt Lindström är farhågan fiktiv.

– Nationell lagstiftning går alltid före skiljemannadomstolars utlåtanden.”

Intervjun i text och en längre version som videoklipp här.

 

 


Kategorier: EU, TTIP, ISDS