Den glömda importen

Med anledning av World Trade Week har Wall Street Journal har en intressant artikel om import. Laura Baughman konstaterar att Barack Obama inte nämnde import i sitt anförande. Det är symptomatiskt. Generellt hyllar alla exporten, men talar mer sällan om alla de goda effekter som importen medför.

Baughman menar att det finns fem myter om problemen med import (detta gäller USA, men man kan anta att de flesta förhållanden är likartade för Sverige och EU):

1. Import kommer från låglöneländer. Vi utnyttjar underbetald arbetskraft.

Men det stämmer bara delvis. En stor del av importen kommer från länder med lika höga eller högre löner än våra egna. Låter rimligt. BMW-bilar byggs inte i Pakistan.

2. Import kostar oss jobb.

Fel. Snarare orsakar importen jobb. Dels i transportsektorn, men också i alla de företag som importerar, marknadsförs, säljer, installerar och underhåller produkter från utlandet.

3. Importen skadar vår tillverkningsindustri.

Också fel. Vi skulle inte ha särskilt många industrier om vi inte kunde importera råvaror och komponenter. I en Volvobil sitter en hel del mikroprocessorer. De tillverkas inte i Sverige. Och de körs fortfarande på bensin…

4. Betydande import skadar ekonomin.

Detta är en föreställning som är vanligare i USA än i Sverige. Men av allt att döma är importen beroende av exporten och tvärt om. Om vår ekonomi går dåligt har vi inte råd att importera så mycket.

Det femte och sista argumentet Baughman hanterar är att USA skulle vara för öppet för import. Också detta är ett argument vi sällan ser om den svenska ekonomin. I det fallet är amerikanerna lite annorlunda jämfört med oss. Man kan också se i den amerikanska debatten att oron är stor för att staten är för defensiv i handelsförhandlingar. Till exempel skulle detta ha medfört att det säljs många japanska bilar i USA, men nästan inga amerikanska bilar i Japan. Men även vi som gillar stora motorer och pösiga säten har på känn att detta kanske inte enbart har med handelspolitik att göra…


Kategorier: USA